April 24, 2006

11 Tips Mendidik Anak menjadi Soleh

[Oleh Puteri Nisa Abdullah to Relexjap]

Tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak bermula dari buaian hingga ke liang lahad. Di bawah ini disertakan 1-11 perkara yang perlu ibu bapa lakukan untuk menjadikan anak-anak soleh dan solehah. Adalah menjadi kewajipan ibu bapa membentuk keluarga Islam supaya menjadi role model kepada anak-anak apabila mereka dewasa kelak.

1. Cinta dan Taatkan Allah, Rasul, Al-Quran, Ibubapa, Keluarga Dan Negara

Ibu bapa bertanggungjawab sepenuhnya menyemai, mengasuh dan membimbing anak-anak supaya mencintai AllahSWT dan Rasul-Nya. Sifat cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya mestilah mengatasi cinta kepada makhluk yang lain.

Ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW :

Maksudnya : “Seseorang muslim dijamin akan mendapat kemanisan iman sekiranya terdapat pada dirinya tiga perkara berikut. Hendaklah Allah SWT dan Rasul-Nya lebih ia cintai; Selain daripada keduanya, hendaklah ia tidak mencintai seseorang melainkan semata-mata kerana Allah dan hendaklah ia benci untuk menjadi kufur sebagaimana ia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka”. [Riwayat Bukhari & Muslim]

Imam At-Tabrani meriwayatkan dan Ali RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya : “Didiklah anak-anak kamu pada tiga perkara iaitu mencintai Nabi kamu, mencintai ahli baitnya dan membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada di dalam lindungan singgahsana Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya beserta para Nabi-Nya dan orang-orang yang suci”. [Riwayat Ad-Dailami]

Di dalam buku Ihya ‘Ulumiddin Imam Al-Ghazali mewasiatkan supaya mengajar anak-anak Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi, hikayat orang-orang alim dan beberapa hukum-hukum agama.

Maka apabila perasaan cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya telah tertanam di dalam jiwa anak-anak, ibu bapa mudah untuk mendidik dan menyuruh mereka mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya terutamanya cinta dan taatkan Al-Quran, ibu bapa, keluarga dan pemimpin negara.

2. Rukun Islam dan Iman

Ibu bapa perlu mendedahkan dan menerangkan kepada anak-anak tentang Rukun Islam dan Rukun Iman seterusnya menyuruh mereka menghafal dan mengamalkannya di dalam kehidupan mereka seharian kerana kedua-duanya merupakan asas sebagai seorang muslim dan mukmin sejati.

Rukun Islam mengandungi 5 perkara dan rukun Iman pula ada 6 perkara. Kedua-dua rukun ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Malaikat Jibrail AS :

Maksudnya : “Wahai Muhammad! Apakah dia Rukun Islam? Rasulullah SAW menjawab: Rukun Islam itu ialah hendaklah engkau mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan Haji sekiranya mampu".

Jibrail AS berkata: "Benar jawapanmu".

Jibrail AS berkata lagi: "Maka terangkan pula kepadaku tentang apakah dia Rukun Iman?"

Rasulullah SAW menjawab: "Rukun Iman ialah hendaklah engkau beriman kepada Allah, MalaikatNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasulnya, hari akhirat dan beriman kepada Qada’ dan Qadar Allah Taala”. [Riwayat Bukhari]

Anak-anak juga perlu diajar tentang asas-asas ilmu tauhid seperti sifat wajib mustahil dan harus bagi Allah dan bagi RasulNya, Nama-nama Allah, Syurga dan Neraka serta perkara-perkara yang boleh menjejaskan keimanan seseorang muslim dan juga hukum-hukum syarak. Ini supaya mereka terlatih untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan rohani dan jasmani.

3. Menghafaz Ayat-Ayat Lazim

Al-Quran merupakan sebuah kitab yang menjadi pegangan dan rujukan kepada setiap orang Islam. Ia akan dipelihara oleh Allah SWT dari sebarang perubahan dan gangguan.

Begitu juga orang yang belajar, mengajar, membaca, menghafaz, menjaga, memelihara dan mengamalkan Al-Quran akan dijaga dan diberikan rahmat oleh Allah Taala. Maka ibu bapa perlu mengajar anak-anak membaca Al-Quran kerana ia adalah di antara hak dan tanggungjawab ibu bapa ke atas anaknya.

Firman Allah Taala dalam Surah Al-Israk ayat 82 :

Maksudnya : “Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Ayat-ayat Suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya”.

Ibu bapa juga perlu menyuruh mereka menghafaz surah-surah dan ayat-ayat lazim supaya lidah mereka fasih membaca Al-Quran, diberi rahmat, cahaya dan perlindungan serta dijaga daripada kejahatan zahir dan batin.

Firman Allah Taala dalam Surah Al-Hijr ayat 9 :

Maksudnya : “Sesungguhnya Kami (Allah Taala) telah menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya Kami jugalah yang akan menjaganya”.

Rasulullah SAW bersabda :Maksudnya : “Al-Quran adalah pemberi syafaat dan kitab yang wajib diyakini (kebenarannya), barangsiapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, Ia akan memandunya ke Syurga dan barangsiapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya pula, Ia akan memandunya ke neraka”. [Riwayat Baihaqi]

Sabdanya lagi, Maksudnya : “ Sesungguhnya orang yang di dalam rongganya tidak melekat sesuatu ayat Al-Quran, maka ía laksana rumah yang runtuh”. [Riwayat Ahmad]

4. Menunaikan Perintah Allah SWT

Kanak-kanak pada usia ini hendaklah dilatih dan dibimbing oleh kedua ibu bapanya supaya menunaikan segala perintah Allah SWT terutamanya perintah-perintah yang wajib seperti solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menutup aurat, bercakap benar dan akhlak-akhlak yang terpuji.

Ini supaya mereka terbiasa dan dapat membentuk diri mereka ke arah keredhaan Allah SWT sehingga dewasa. Ibadah dan amalan ini akan menjadi benteng bagi mereka dari maksiat dan kemungkaran seterusnya meletakkan diri mereka sentiasa berada dalam pemeliharaan dan rahmat Allah SWT sepanjang masa.

Firman Allah SWT dalam surah Toha ayat 132:

Maksudnya : “Maka kendaklah kamu (ibu bapa) memerintahkan kepada ahli keluarga kamu supaya mendirikan solat dan bersabarlah dalam melakukannya (menyuruh melakukan solat tersebut)”.

FirmanNya lagi dalam Surah Al-Ankabut ayat 45:

Maksudnya : “Demi sesungguhnya solat itu akan mencegah pelakunya daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ".

Sabda Rasulullah SAW :

Maksudnya : “Ajarkanlah anak-anak kamu mengerjakan solat jika mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukullah (apabila tidak mahu solat) jika mereka sudah berumur 10 tahun”. [Riwayat Hakim]

Sabdanya lagi, Maksudnya : “Puasa itu adalah benteng (dari melakukan maksiat dan mungkar)”. [Riwayat An-Nasaei]

5. Meninggalkan Larangan Allah SWT

Setiap ketaatan yang diajar kepada anak-anak juga perlu diiringi dengan perintah supaya mereka meninggalkan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Ini bagi menjamin mereka sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci dari dosa terutama dosa-dosa yang besar dan tidak mudah terpengaruh dengan bisikan dan ajakan ke arah kejahatan kerana ia akan membawa anak-anak dan ibu bapanya ke arah api neraka.

Firman Allah SWT dalam Surah At-Tahnim ayat 6:

Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan apinya terdiri daripada manusia dan batu-batu”.

Sabda Rasulullah SAW :

Maksudnya : “Taatlah kepada Allah dan takutlah berbuat maksiat kepada Allah dan suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kerana hal ini akan memelihara mereka dan kamu dan api neraka”.

6. Menggalakkan Berjamaah.

Ibu bapa perlu mengasuh dan mendidik anak-anak supaya berjamaah dan bersama-sama di dalam melakukan aktiviti ibadah ataupun harian. Ini bagi menyemai perasaan kasih sayang di antara satu sama lain dan semangat kekitaan dalam rumahtangga. Dengan berjamaah juga akan sentiasa mendapat pertolongan Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda :

Maksudnya : “Pertolongan dan rahmat Allah bersama dengan orang yang berjamaah”. [Riwayat At-Tarmizi]

Perkara yang paling dituntut supaya berjemaah di dalam rumahtangga ialah solat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, makan minum dan lain-lainnya. Bahkan pahala berjemaah lebih besar daripada bersendirian.

Rasulullah SAW bersabda :

Maksudnya : “Solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian dengan dua puluh tujuh darjat”. [Riwayat Muslim]

7. Membaca Doa Dan Wirid Harian

Ibu bapa juga bertanggungjawab mengajar anak-anak mereka dengan doa-doa harian dan wirid-wirid yang perlu diamalkan dari pagi hingga waktu sebelum tidur.

Doa-doa tersebut adalah seperti doa sebelum tidur dan selepas bangkit darinya, doa sebelum dan selepas makan, doa masuk ke dalam tandas, doa selepas mengambil wuduk, doa memakai pakaian, doa selepas sembahyang lima waktu, dan sebagainya.

Pendedahan doa-doa seperti ini kepada anak- anak amat penting kerana setiap amal yang dimulakan dengan doa akan mendatangkan keberkatan terhadap perbuatan tersebut. Seterusnya doa-doa ini sekiranya dibaca mendekatkan anak-anak kepada Allah dan menenangkan hati mereka.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 5 :

Maksudnya : “Hanya kepada Mu-lah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Mu-lah jua tempat kami meminta pertolongan”.

Wirid-wirid yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu diajarkan oleh ibu bapa kepada anak-anak kerana kesan daripada berzikir itu dapat membentuk dan mendidik kerohanian anak-anak dan menghampirkan diri mereka kepada Allah SWT. Malahan doa-doa dan wirid harian ini akan menjadi pendinding yang menghindarkan diri mereka dari godaan Syaitan.

Firman-Nya lagi dalam Surah Ar-Ra’d ayat 28 :

Maksudnya : “(laitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia”.

8. Memohon Restu Kedua Ibu bapa

Anak-anak dalam lingkungan usia begini perlu dididik agar menghormati ibu bapa menurut garis-garis panduan seperti berikut :-

a] Redha Allah SWT ada pada keredhaan Ibu bapa.

Sabda Rasulullah SAW :

Maksudnya : “Keredhaan Allah itu berada dalam keredhaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu berada dalam kemurkaan kedua ibu bapa”. [Riwayat At-Tabrani]

b] Berbuat baik kepada Ibu bapa lebih utama berbanding Jihad di Jalan Allah.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud:

Maksudnya : “Saya bertanya kepada Nabi SAW apakah amal yang paling disukai oleh Allah Taala?"

Beliau menjawab: "Solat pada waktunya".

Saya bertanya lagi: "Kemudian apa?"

Beliau menjawab: "Berbuat baik kepada kedua Ibu bapa".

Saya bertanya lagi: "Kemudian apa?"

Beliau menjawab: "Berjihad (berjuang) di jalan Allah”.

[Riwayat Bukhari & Muslim]

Jahamah RA telah mendatangi Nabi SAW seraya berkata : “Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan aku datang untuk bermusyawarah denganmu”.

Nabi bertanya, “Apakah engkau mempunyai ibu?”.

Ia menjawab, “Ya”.

Baginda bersabda: “Tinggallah berbakti kepadanya, kerana sesungguhnya Syurga itu berada di bawah telapak kakinya”.

[Riwayat Ahmad & An-Nasaei]

c] Mengutamakan berbuat baik Kepada Ibu Berbanding Ayah.

Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA :

Maksudnya : “Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah! Siapakah orang yang paling berhak aku temani dengan baik?

Baginda bersabda: "Ibumu".

Ia bertanya: "Kemudian siapa?"

Baginda menjawab: "Ibumu".

Ia berkata: "Kemudian siapa?"

Baginda menjawab: "Ibumu".

Ia bertanya : "Kemudian siapa?"

Baginda menjawab: "Ayahmu".

[Riwayat Bukhari & Muslim]

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Israk ayat 23-24 :

Maksudnya : “Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain-Nya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedu-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku semasa kecil dahulu”.

Sabda Rasulullah SAW :

Maksudnya : “Kamu dan harta kamu adalah untuk ibu bapa kamu”. [Riwayat Ibnu Majah]

Aishah RA berkata : “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa seorang tua".

Baginda bertanya kepadanya: "Hai lelaki! Siapakah orang yang bersamamu ini?"

Lelaki itu menjawab: "Ayahku".

Baginda bersabda: "Janganlah engkau berjalan di depannya, jangan duduk di hadapannya, jangan panggil ía dengan namanya dan janganlah engkau samakan ia dengan sesuatu”.

9. Latihan Amali Fardhu ‘Ain

Ibu bapa hendaklah sentiasa menjadi contoh kepada anak-anak dalam melakukan ibadah-ibadah Fardhu ‘Ain seperti sembahyang lima waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadhan, menghormati orang-orang tua, melafazkan kata-kata yang baik dan lain-lain lagi.

Bahkan anak-anak perlu diberi penekanan dan latihan yang berterusan tentang perkara tersebut. Ibadah Fardhu ‘Ain ini amat penting kerana ia menjadi asas kepada terlaksananya ibadah-ibadah yang lain.

10. Mengadakan Usrah Keluarga

Dalam usaha untuk mewujudkan institusi keluarga yang kukuh, maka ibu bapa perlu mengadakan usrah yang terdiri daripada anggota keluarga iaitu memperingatkan ahli keluarga supaya melaksanakan hukum Allah.

Mengeratkan silaturrahim antara anggota keluarga.Satu proses tarbiah diri dan keluanga.Mengujudkan satu budaya menghayati ilmu agama di dalam rumah.

11. Halaqah Muhasabah

Halaqah Muhasabah adalah satu tuntutan agama. bagi meningkatkan kesedaran terhadap tanggungjawab seorang hamba kepada Allah.

Firman Allah Taala dalam Surah Al-Hasyr ayat 18:

Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya); dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang Ia telah sediakan (dan amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi Pengetahuan-Nya akan segala yang kamu kerjakan”.

Wallahu a'lam.

1 comment:

  1. Anonymous3/3/12 11:10

    syukron tausiahnya..sanagt bermanfaat

    ReplyDelete

Nukilan Sofiee
Daisypath Anniversary Years Ticker

Shout Box

Name :
Web URL :
Message :
:) :( :D :p :(( :)) :x